summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* fix lastFullBackup for partial backupsHEADmainDerek Stevens2022-09-271-1/+1
* add install scriptDerek Stevens2021-08-231-0/+11
* fix remote host and typo in helpDerek Stevens2021-04-121-3/+3
* clarified usageDerek Stevens2020-08-311-5/+13
* Initial commitDerek Stevens2020-08-311-0/+62